Folúntas - Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Dé Máirt, 23 Márta 2021

Tá folúntas fógartha ag Dublin City FM do Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.  Beidh an té a cheapfar sa ról seo freagrach don Bhord Stiúrtha. Duine tionscantach, a bheidh in acmhainn an eagraíocht a stiúradh tríd an gcéad mhórchéim fhorbartha eile agus a lonnú in áitreabh buan nua, atá de dhíth.  Beidh sí/sé fuinniúil, ceannasach agus freagrach as gach uile ghné de bhainistiú an Stáisiúin, lena n-áirítear an fhoireann, na hoibrithe deonacha, an t-aschur craoltóireachta agus urraithe.

Riachtanais: Sárscileanna cumarsáide agus bá le réimse leathan grúpaí agus páirtithe leasmhara pobail, sárscileanna ceannaireachta agus bainistíochta, ábalta foinsí deontas a aimsiú agus iarratais a dhéanamh ina leith go héifeachtach, ábalta deiseanna nua a aithint agus an bhainistíocht iomlán a dhéanamh, cúlra i gcúrsaí airgeadais agus oibriúcháin.

Tuilleadh Eolais: tom@elysearch.com