Fáilte chuig Aerthonnta

Dé Máirt, 17 Márta 2020

Seirbhís eolais do chraoltóirí clár raidió Gaeilge agus a gcuid pobal éisteachta is ea Aerthonnta. Bailíonn muid eolas ó na stáisiúin raidió éagsúla ar fud na hÉireann faoi na faoi na cláir trí Ghaeilge atá á gcraoladh acu agus scaipimid an t-eolas sin ar an bpobal éisteoirí atá ina gceantair.

Is tionscadal comhpháirtíochta é Aerthonnta idir An tOireachtas agus Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá níos mó eolais faoin tseirbhís ar fáil anseo agus molaimid brabhsáil a dhéanamh thart timpeall an tsuímh.