Páirtnéirí

Is tionscadal comhpháirtíochta é Aerthonnta idir Raidió na Life agus Údarás Craolacháin na hÉireann.

Raidió na Life

Is stáisiún raidió pobail sainspéise é Raidió na Life a bunaíodh in 1993. Cuireann an stáisiúin seirbhís raidió Ghaeilge ar fáil do Bhaile Átha Cliath ar 106.4 FM agus do dhaoine ar fud an domhain ar raidionalife.ie le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Údarás Craolacháin na hÉireann

Is é Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) rialtóir craolacháin na hÉireann. Tá téarmaí tagartha an BAI sonraithe in Acht Craolacháin 2009. Tá an BAI tiomanta d’fheidhmiú mar rialtóir éifeachtach, a mbeidh iontaoibh ag an bpobal, ag craoltóirí agus ag reachtóirí as, rialtóir a fhreastalóidh ar riachtanais féachana agus éisteachta phobal na hÉireann, san am i láthair agus sna blianta amach romhainn.