Cad é Aerthonnta?

Seirbhís eolais dhigiteach do lucht raidió na Gaeilge é Aerthonnta. Tá sé dírithe orthu siúd a bhíonn ag craoladh trí Ghaeilge ar stáisiúin raidió éagsúla ar fud na hÉireann agus scaipimid eolas ar an bpobal ina iomláine mar gheall ar na cláir atá ar fáil dóibh ar na stáisiúin raidió atá ag craoladh sa cheantar ina bhfuil siad féin ag cur fúthu. Mar chuid den tseirbhís, scaipfidh Aerthonnta eolas gach seachtain mar gheall ar imeachtaí; nuacht a bhaineann le hearnáil na craoltóireachta agus príomhscéalta na Gaeilge atá i mbéal an phobail. Beidh béim ar leith ar eolas a scaipeadh mar gheall ar chláir Ghaeilge ar stáisiúin raidió i ngach cearn den tír, idir stáisiúin áitiúla, stáisiúin náisiúnta agus stáisiúin phobail.

Is seirbhís é Aerthonnta a bhíodh ar fáil ó Cogar go dtí 2014. Shocraigh Raidió na Life i gcomhpháirt le bainistíocht Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus le maoiniú ó Údarás Craolacháin na hÉireann athsheoladh ar dhéanamh ar an seirbhís mar ardán do scéalta nuachta agus mar fhoinse eolais dóibh siúd a bhíonn ag craoladh trí mheán na Gaeilge ar stáisiúin raidió éagsúla ar fud na tíre.

Más mian leat a bheith páirteach sa tionscadal nó má tá tuilleadh eolais uait, bí i dteagmháil linn.