Cúpla Focal

Frásaí úsáideacha don raidió

Cuirimis tús leis an gclár Let’s start the programme
Fágaimis slán le… We’ll finish with…
Beo/díreach sa stiúideó liom tá… Live in studio is…
Is féidir ríomhphost a chur chugainn… You can e-mail us…
Buíochas leis an bhfoireann Thanks to the team
Sula n-imímid Before we go

Ar an bhfón/ar an nguthán

Glao gutháin/teileafóin A phone call
Fón/guthán póca Mobile phone
Cur glao/scairt orainn ag… Call us on…
Seol téacs chugainn ar… Send us a text on…
Cuir scéala chugainn/Abair linn Let us know/Tell us

Cláracha ceoil

Popcheol Pop music
Ceol traidisiúnta Traditional music
Snagcheol Jazz
Ceol clasaiceach Classical music
Miotal trom Heavy metal
Amhrán / an t-amhrán Song / the song
Ceol nua-chumtha Newly composed music

Téarmaí spóirt

Craobh na hÉireann The All Ireland Championship
Craobh Clubanna na hEorpa European Club Championship
Tá/bhí siad cothrom They were/are neck and neck
Tá siad ar comhscór They were/are level
Is beag atá eatarthu There’s little between them
I ndeireadh na dála In the end

Beannachtaí

Dia dhuit Hello (singular)
Dia dhaoibh Hello (plural)
Dé bhur mbeatha Welcome
Móra dhaoibh ar maidin Good morning
Lá maith agat/agaibh Good day to you
Slán tamall Goodbye for a while
Slán go fóill Goodbye for now
Codladh sámh Sleep well
Oíche mhaith agat/agaibh Good night
Tóg go bog é Take it easy
Lá breithe sona duit Happy birthday
Beannachtaí na Cásca Happy Easter
Nollaig shona duit/daoibh Merry Christmas
Nollaig mhór mhaith agat/agaibh Have a great Christmas

Buíochas

Go raibh maith agat/agaibh Thank you
Go raibh míle maith agat/agaibh A thousand thanks
Míle buíochas A thousand thanks
Buíochas ó chroí leat/libh A heartfelt thanks