Dé Luain, 12 Márta 2018

Niamh Ní Chróinín
Láithreoir ar Raidió Rí-Rá

Niamh Ní Chróinín
Labhair Aerthonnta leis an láithreoir agus Raidió Rí-Rá ag ceiliúradh deich mbliana ar an aer

Cé tú féin?

Niamh Ní Chróinín is ainm dom agus is as Baile Átha Cliath dom. Táim ag feidhmiú mar bhainisteoir ar an gcairt stáisiúin ceoil Raidió Rí-Rá. Chomh maith le sin, cuirim an clár 'Rí-Rá ar RnaG' i láthair le Cillian de Búrca ar Raidió na Gaeltachta agus tá mé mar láithreoir ar an gclár 'Pop Raidió' ar Spin 103.8.

Abair linn faoin aoi is fearr a bhí agat ariamh...

Tá Raidió Rí-Rá ann mar ardán do cheoltóirí ata ag cumadh nó ag scríobh nó ag canadh ceol nua-aimseartha don chuid is mó, as Gaeilge. Na haíonna is fearr liomsa ná daoine óga nó daoine nach bhfuil chomh hóg céanna, a thagann isteach agus tá seans ann nach bhfuil siad fiú tar éis agallamh raidió a dhéanamh riamh ina saol roimh seo. Ach, tagann siad isteach agus b'fhéidir go mbíonn siad beagáinín neirbhíseach, ach nuair a thosaíonn siad ag canadh, bíonn sé thar barr agus is breá liom gur féidir linn an t-ardán sin a thabhairt do cheoltóirí mar sin.

Cé chomh tábhachtach is bhfuil sé go mbeadh cláracha as Gaeilge le cloisteáil ar an raidio, dar leat? 

Tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh cláracha Gaeilge le cloisteáil go minic ar an raidió. Tá normalú á dhéanamh ar an teanga go cinnte agus tá sé tábhachtach go mbeadh daoine in ann na rudaí a dhéanann siad sa gnáthshaol ann, ach le déanamh as Gaeilge; go mbeidh deiseanna ann, abair, peil a imirt as Gaeilge nó dul agus cupán caifé a fháil as Gaeilge nó féachaint ar an teilifís as Gaeilge agus, dar ndóigh, éisteacht leis an raidió as Gaeilge. Cabhraíonn rudaí mar seo go mór le cur chun cinn na teanga.

Cad é an dúshlán is mó a bhaineann le do ról?

An príomh dúshlán a bhaineann le mo phost ar Raidió Rí-Rá ná nach bhfuil muid ag craoladh go lán-aimseartha ar FM. Táimid ag obair go dian ar seo agus an sprioc ata againn ná go mbeimid ar FM go lán-aimseartha i ngach uile contae sa tír agus tá ár láithreoirí ar fad ag obair go deonach agus tá sé deacair is dócha... go ndéanann an fhoireann ar fad ana-chuid oibre chun cláracha den scoth a chur ar fail agus ta lucht éisteachta mór ann nach bhfuilimid ag sroichinn, toisc nach bhfuilimid ar FM. Tuigeann muid ón aiseolas a fhaigheann muid go mbeadh an-éileamh ar a leithead de stáisiúin ar FM agus níl aon stáisiúin lán-aimseartha ar FM atá ag díriú ar dhaoine óga. Is bearna ana-mhór é seo agus taimid ag súil le bheith ar FM go lán-aimseartha go luath, ach an dúshlán is mó atá os ár gcomhair faoi láthair ná an maoiniú a fháil le sin a dhéanamh. 

Cén comhairle atá agat do chraoltóirí eile?

D'éinne atá ag obair i stáisiúin a bhíonn ag craoladh go príomha as Béarla (agus tá mé á dhéanamh i Spin 103.8- tá mo chlár ann as Gaeilge agus tá cúpla rud eile acu as Gaeilge freisin); d'éinne atá sa suíomh sin, molaim daoibh labhairt leis an bhfoireann;  na daoine eile atá ag cur clár i láthair ar an stáisiúin sin, nó ata ag obair sa stáisiúin i mbealaí eile agus labhair leo faoi na slite eile gur féidir an Ghaeilge a chur chun cinn. Bíonn daoine, braithim, i ndomhain an raidió an-oscailte do smaointe nua agus ag iarraidh rudaí nua a thriail, so má tá moltaí agat faoi bealaí eile gur féidir leo an Ghaeilge a chur chun cinn sa stáisiúin, labhair le duine éigin faoi agus labhair leo faoi na moltaí atá agat.

Má ta éinne ag iarraidh clár raidió a chur i láthair as Gaeilge, molaim taithí a fháil. Téigh go Raidió Rí-Rá, téigh go Raidió Fáilte, téigh go Raidió na dTreabh, téigh go Raidió na Life; téigh go dtí an an stáisiúin raidió san ollscoil. Cur ceist orthu an féidir leat clár a chur i láthair as Gaeilge agus bíonn stáisiúin raidió mar sin ag lorg níos mó láithreoirí an t-am ar fad, so má tá tú ag iarraidh clár a chur i láthair as Gaeilge, déan rud éigin tú féin faoi. Téigh go duine éigin atá ag obair i stáisiúin raidió cheanna féin. Abair leo go bhfuil tú ag iarraidh é sin a dhéanamh agus faigh an taithí sin.